Video

10 nguyên tắc vàng của nhà lãnh đạo

10 nguyên tắc vàng của nhà lãnh đạo

  Có kỹ năng, bạn trở thành sếp giỏi; nhưng để trở thành lãnh đạo xuất chúng, bạn phải có được tinh thần và những nguyên tắc lãnh đạo cơ bản mà rất quan trọng …