Sức mạnh của thói quen

 

SỨC MẠNH CỦA THÓI QUEN

“Sức mạnh của thói quen” cho bạn cái nhìn toàn diện không chỉ về thói quen của cá nhân, của tổ chức mà còn của toàn xã hội; cùng với lời khuyên để vận dụng các thói quen đó. Muốn thay đổi thói quen, bạn phải phá vỡ những việc làm tùy hứng hàng ngày – câu “thần chú” này sẽ chỉ đường cho bạn tới thành công.

 

 

Leave a Reply