Lãnh đạo bằng câu hỏi

Lãnh đạo bằng câu hỏi

Sự khác biệt giữa nhà lãnh đạo và nhà quản lý là các nhà lãnh đạo đặt đúng câu hỏi, và các nhà quản lý có nhiệm vụ trả lời những câu hỏi đó.

Đặt đúng câu hỏi cho phép các nhà lãnh đạo khám phá những việc đúng đắn cần làm.

Trả lời câu hỏi cho phép các nhà quản lý làm đúng.

Lãnh đạo bằng câu hỏi

 

Leave a Reply