Chuyện nhà Dr.Thanh

Hãy thu lấy kinh nghiệm trước, tiền tài rồi sẽ đến sau.

Không gì là không thể.

Hôm nay phải hơn hôm qua và không bằng ngày mai.

Chuyện nhà Dr.Thanh

Leave a Reply