Danh mục: Thư viện sách

Đ

Đứng dậy và bước đi

Đứng dậy và bước đi Té rồi, đứng dậy, bước đi Gian nan khổ ải sá gì thân ta Vui buồn hết thảy cũng qua Trần gian cõi mộng chỉ là chút thôi  

Chuyện nhà Dr.Thanh

” Hãy thu lấy kinh nghiệm trước, tiền tài rồi sẽ đến sau. Không gì là không thể. Hôm nay phải hơn hôm qua và không bằng ngày mai.“ Chuyện nhà Dr.Thanh
Quyền năng làm giàu

Quyền năng làm giàu

Quyền năng làm giàu Chất lượng dịch vụ mà bạn cung cấp, cùng với số lượng và thái độ của bạn khi cung cấp những dịch vụ đó sẽ quyết định vị trí của bạn …
Sức mạnh của thói quen

Sức mạnh của thói quen

  SỨC MẠNH CỦA THÓI QUEN “Sức mạnh của thói quen” cho bạn cái nhìn toàn diện không chỉ về thói quen của cá nhân, của tổ chức mà còn của toàn xã hội; cùng …